Yritysten kehittämisen asiantuntija

Solenoidi - Yritysten kehittämisen asiantuntija

Solenoidi Oy on pk-yritysten kehittämisen ja arjen asiantuntija. Autamme yrityksiä liiketoiminnan kehittymisessä ja tavoitteiden saavuttamisessa. Yritysten tilanteita ja elämää olemme kokeneet vuosien saatossa monelta kantilta.

Kehittäminen on investointi kilpailukykyyn

Yrityksistä löytyy paljon kehittymishalua, mutta liikkeellelähtö, resursointi tai hankkeiden tuloksellinen läpivienti voi olla haasteellista. Jatkuva kehittämistoiminta on kuitenkin erittäin tärkeää yrityksen kilpailukyvyn ja kannattavan toiminnan varmistamiseksi. Kokemuksemme mukaan tyypillisimpiä esteitä liiketoiminnan kehittämiselle ovat:

  • ajan löytäminen
  • liiketoiminnan suunnittelun haaste; miten suunnittelua tehdään, mitkä ovat tavoitteet ja keinot tavoitteisiin pääsemiseksi
  • sopivien ja uskottavien asiantuntijoiden löytäminen
  • tarvittavan rahoituksen järjestäminen.


Tarjoamme asiantuntemuksemme kaikille kehittymishaluisille yrityksille toimialasta ja osaamistasosta riippumatta. Olemme mukana liiketoiminnan suunnittelussa, tarvittavien toteuttamisresurssien hankinnassa sekä hankkeen toteuttamisessa. Meillä on laaja kokemus erilaisten yritysten moninaisten hankkeiden konsultoinnista. Olemme olleet mukana yli 250 yrityksen liiketoiminnan kehityksessä ja hankkineet tarvittavan rahoituksen sekä asiantuntemuksen asiakkaillemme. Autamme kehittämisessä pääsyn alkuun, vauhtiin ja maaliin.

“Jatkuva oppiminen on vähimmäisvaatimus millä tahansa alalla.”

— Denis Waitley

Palvelumme yrityksille

Neuvonta ja sparraus

On hyödyllistä, että löytyy keskustelukumppani, jonka kanssa voi vaihtaa ajatuksia. Toimimme yrityksen ulkopuolisena asiantuntijana auttaen uusien näkökulmien avaamisessa ja varmistamalla suunniteltujen kehittämistoimenpiteiden läpiviennin.

Liiketoiminnan kehittämisen suunnittelu ja resurssien hankinta

Liiketoiminnan tavoitteet ohjaavat myös kehittämistoimintaa. Mitkä ovat oikeat keinot ja toimenpiteet tavoitteisiin pääsemiseksi? Olemme mukana jokaisen yrityksen tarvitseman käytännönläheisen liiketoiminta- ja kehittämissuunnitelman tekemisessä.

Etsimme sopivimmat ja parhaimmat kehittämisen asiantuntijat, oli sitten kyse kouluttajista, konsulteista tai muista tarvittavista palveluista.

Autamme kehittämisen rahoituksen hakemisessa. Mikä rahoitus on sopiva juuri teidän yritykselle ja miten kannattaisi menetellä? Tarjoamme asiantuntemusta vaihtoehdoksi sattumanvaraiselle eri rahoitusvaihtoehtojen hakuammunnalle.

Konsultointi

Toimimme konsulttina sekä pienissä että vaativimmissa hankkeissa. Asiakastoimeksiantomme liittyvät tyypillisesti uuden liiketoiminnan käynnistämiseen tai olemassa olevan liiketoiminnan uudistamiseen, uuden tuotteen tai palvelun kehittämiseen ja kaupallistamiseen sekä kansainvälistymisen alkuvaiheeseen.

“Olimme yrityksen neuvonantajana ajanjakson, jolloin yritys eli vahvaa kehittämisen ja kansainvälistymisen kautta. Samalla autoimme rahoituksen saamisessa kehittämistyön tueksi.”

“Työnteon ilon salaisuus kiteytyy yhteen sanaan: erinoimaisuus. Kun tietää tekevänsä asian loistavasti, tekemisestään myös nauttii.”

— Pearl Buck

Yhteystiedot

Lars Sonckin kaari 14
02600 ESPOO

Mika Eskola, partner
p. 045 127 3452
mika.eskola@solenoidi.fi

Ota yhteyttä

Solenoidi Oy on pk-yritysten toiminnan ja kehittämisen asiantuntija. Asiakkainamme ovat yritykset kaikilta toimialoilta. Asiakkaitamme yhdistää tavoite kehittää tai uudistaa omaa liiketoimintaa.

Vielä itse sanasta: Solenoidi on laite, joka muuntaa sähkövirran mekaaniseksi liikkeeksi. Solenoidi Oy taas muuntaa yrityksen ajatukset käytännön kehittämistyöksi ja liiketoiminnan hyödyksi.

Voit ottaa yhteyttä alla olevalla lomakkeella, puhelimitse tai sähköpostilla. Jutellaan tilanteestanne ja katsotaan, miten päästään eteenpäin!

Yritysten kehittämisen asiantuntija

Solenoidi Oy  –  Lars Sonckin kaari 14, 02600 ESPOO
Mika Eskola  –  045 127 3452  –  mika.eskola@solenoidi.fi