Strategia on yrityksen toiminnan perustyökalu.

Strategia määrittelee yrityksen pitkän aikavälin tavoitteet ja sen, miten näihin tavoitteisiin päästään. Sana on hirveä, mutta sisältö pelkkää asiaa. Ilman strategiaa ei käytännössä ole liiketoimintaakaan. Jokaisella yrityksellä on olemassa strategia. Joillakin se on jo kuvattuna kirjallisessa muodossa ja toisilla se on vähintään yrittäjän omassa päässä oleva ajatus siitä, mihin halutaan mennä ja mitä tarvitsee tehdä tavoitteeseen pääsemiseksi.

Mitä hyötyä strategiasta ja strategisesta ketteryydestä oikeasti on?

Strategia kuvaa selkeän suunnan ja fokuksen yrityksen toiminnalle ja tavoitteille sekä varmistaa että resurssit kohdistetaan tehokkaasti ja oikein. Strateginen ketteryys taas on yrityksen sellainen tapa toimia, joka mahdollistaa nopean reagoinnin ympäristön muutoksiin ja takaa, että yritys voi hyödyntää uusia mahdollisuuksia samalla kun se pitää kiinni pitkän aikavälin visiostaan. Yhdessä nämä kaksi tekijää edistävät merkittävästi yrityksen kilpailukykyä, kasvua ja kestävää menestystä.

 

Autamme sinua strategian

Suunnittelussa

Kuvaamisessa

Kehittämisessä

Strategiakartta-konsultointi on yhteensä puolen päivän kestoinen palvelu, jonka lopputuloksena saat yrityksellesi selkeä, visuaalisen kuvauksen yrityksen liiketoiminnallisista tavoitteista, olennaisimmista kehityskohteista ja niiden tärkeysasteesta sekä tarvittavista resursseista. Strategiakartan jälkeen voidaan tehdä laajempi kehityssuunnitelma.

Jos yritykselläsi on strategia jo laadittuna, voimme auttaa strategian päivittämisessä sekä kehittämisessä ja strategian viemisessä käytäntöön. Strategia on arvokas ainoastaan silloin, kun se oikeasti ohjaa yrityksen toimintaa ja ymmärretään, miten arjen työtä tehdään tavoitteiden saavuttamiseksi.

Strategian määrittelyssä käytämme strategiakartta -työkalua.

Strategiakartta-konsultointi sisältää työpajan ja seurantapalaverin:
– Työpaja, kesto noin 2-3h.
– Työpajassa laaditaan seuraavat asiat:

  1. strategiakartta
  2. tärkeimpien kehityskohteiden määrittely ja tiivis kehityssuunnitelma

Seurantapalaveri pidetään 1-2 kuukauden kuluttua työpajasta. Seurantapalaverissa päivitetään strategiakartta ja kehitysssuunnitelma. Samalla käymme lävitse mitä suunnitelman toimenpiteitä viedään käytäntöön. 

Hinta 750 euroa + alv. Hinta sisältää strategiakartta työkalun yhden kuukauden lisenssin.