Yrityksen kasvun strategia: Kestävän ja kannattavan liiketoiminnan rakentaminen

Yritystoiminnan tavoitteet vaihtelevat huomattavasti. Joku perustaa yrityksen saadakseen toteuttaa itselle tärkeää toimintaa ja liiketoiminta halutaan lähtökohtaisesti pitää pienenä. Toisena ääripäänä taas on kasvuyritys, jonka omistajat ovat jo ennen perustamisvaihetta asettneet tavoitteekseen nopean ja kovan kasvun kansainvälisillä markkinoilla. Kaikki yrittäminen on kunnioitettavaa. Minimitavoite yritystoiminnalle tulisi olla liiketoiminnan jatkuvuus ja liiketoiminnan kannattavuus.

Kuinka kasvattaa yritystäsi: Työkalut liiketoiminnan kasvuun

Suunnitelmallisuus, systemaattisuus, seuranta. Kasvun pohjan rakentamisessa pitkälle pääsee jo sillä , että liiketoiminnan toteuttamiseksi on tehty ymmärrettävä strategia, käytännönläheinen liiketoimintasuunnitelma sekä kehityssuunnitelma ja niiden toteutumista seurataan. Lisäksi tarvitaan hyvää reagointikykyä muuttaa tarvittaessa suunnitelmia. Omien resurssien ja osaamisen lisäksi usein tarvitaan ulkopuolista asiantuntemusta sekä rahoitusta.

Asiantuntemusta ja apua kasvun tueksi

Osaamistamme on kasvuun liittyvä suunnittelu ja suunnitelmien laatiminen sekä toteutumisen seuranta. Olemme pitkäaikaisena tukena ja kumppanina kasvun eri vaiheissa ja hakemassa rahoitusta tarvittavien toimenpiteiden tekemiseeen. Voimme myös auttaa muiden asiantuntijaresurssien löytämisessä.