Yrityksen kansainvälistyminen: Askeleet kohti globaalia menestystä

Jos yrityksen tavoitteena on voimakkaasti kasvattaa liiketoimintaa, jossain vaiheessa markkinamahdollisuudet Suomen rajojen ulkopuolella tulevat harkittavaksi. Yhä useammin liiketoiminta on luonteeltaan lähtökohtaisesti kansainvälistä eli myytävä tuote tai palvelu sopii tarjottavaksi muillekin markkina-alueille. Kansainvälistymisessäkin on omat haasteensa, joten “takki auki” liikkeelle lähteminen ei ole järkevää. Hyvä ja systemaattinen tapa edetä on esimerkiksi seuraavankaltainen:

1. tiedonhankinta

2. suunnittelu

3. resurssien varmistaminen

4. toteutus

Miten yritys voi kansainvälistyä?

Yleisimmät tavat ovat myynnin laajentaminen muille markkina-alueille verkkokaupan, jälleenmyyjien ja edustajien, lisensoinnin, oman toimipisteen tai myyntiorganisaation perustamisen kautta. Tai näitä yhdistelemällä. Yhtä parasta tapaa ei siis ole, vaan kohdemarkkinan piirteet, myytävävä tuote/palvelu ja sen asiakkaat, yrityksen tilanne ja käytettävissä olevat resurssit vaikuttavat siihen, mikä on sopivin malli. Usein myös omia suunnitelmia pitää muuttaa ns. matkan varrellla. Yrityksen kansainvälistymiseen on saatavissa laina- ja tukimuotoista rahoitusta mm. Business Finlandin, ELY-keskusten ja Finnveran kautta. Tämä julkinen rahoitus pienentää yrityksen omaa riskiä ja nopeuttaa etenemistä.

Miten voimme auttaa?

Olemme mukana kansainvälistymisen ensiaskelien ottamisessa auttamalla kansainvälistymissuunnitelmien ja resursointisuunnitelman tekemisessä sekä rahoituksen hakemisessa tarvittavien toimenpiteiden tekemiseen. Palveluihimme kuuluu myös kohdemarkkinoihin liittyvien kartoitusten tekeminen ja tiedonhankinta.